veganere og skadedyr

Veganere og skadedyr

Hvordan ser veganere på skadedyr?

Ja se, det er helt forskelligt fra person til person.

At leve vegansk betyder helt konkret, at man undgår alle former for udnyttelse af dyr. Uanset formål. 

Nu er det sådan, at skadedyr, som rotter, muldvarpe, myrer, borebiller mv. kan være netop det; SKADEdyr. Hvis et dyr gør skade på f.eks. din bolig ved at underminere fundamenter og lignende (f.eks. at lave gange under huset), så er det pr definition et skadedyr. Men ser man en myretue i skoven, er der ikke tale om SKADEdyr. For så er de ikke til skade for nogen.

En ko eller en gris ville aldrig kunne gøre skade på noget, der har med din bolig eller dit helbred at gøre. (Med mindre de stuves for meget sammen, så der udbryder epidemier!!! og her er det stadig mennesket, der er skadedyret/der har forårsaget skaden). Derfor er der i en veganers øjne, absolut ingen grund til at slå dem ihjel – eller avle dem intensivt med tvangsinsemination. Hvis du ser en ko, der angriber dit hus – så er det en anden sag. Men… hvornår er det lige sket!?

Men vandene er alligevel skilt. Nogle veganere mener ikke at man må slå dyr ihjel -uanset art og skade. Andre mener det er nødvendigt.

Hvem har ret?

Der er ikke et endegyldigt svar. Veganeres holdning til skadedyr vil nok altid blive debatteret.

Men ingen – uanset om man er veganer eller ej – ønsker at der f.eks. vælter sygdoms- og bakteriespredende skadedyr som rotter op af toilettet. Og ingen vil efterfølgende lade dem løbe rundt i huset. Hvis man så vælger at fange dem – vil man så sætte den ud, for så at få besøg igen dagen efter? Sandsynligvis ikke. Især rotter skal bekæmpes hurtigt, da ellers formeres ved lynets hast (1 par rotter kan blive til flere hundrede på 1 år). Og ud over at de gnaver i diverse ting og sager, så bærer de også på sygdomme (også sygdomme der er farlige for mennesker) og bakterier. 

Hvad så med en mår på loftet?  

En mår på loftet laver faktisk også skade. Den ødelægger isolering og kan gnave i kabler og ledninger. Derudover samler den døde dyr ind, og den spiser ikke nødvendigvis det hele, så resten får lov at ligge og rådne. Og her kommer der så andre skadedyr til (fluer/maddiker) – for ikke at tale om hygiejne- og lugtgener. 

Derfor er mår bekæmpelse nødvendigt – men man behøver slet ikke slå måren ihjel. Bekæmpelsen kan bestå af værnemidler som at spærre indgangsveje, at bruge duftsprays mv. Bare sørg for, at den ikke kan komme ind. For så er problemet løst. Uden vold. 

vestjysk skadedyrskontrol - bekæmpelse af mår

Træædende skadedyr

Så er der de træædende skadedyr – som især er borebillen og dens larver.

Her er borebille bekæmpelse en nødvendighed, hvis de har angrebet noget i dit hjem eller dit udhus. For borebillernes larver laver nemlig gange i træ (spær, lægter, møbler, trægulve osv.) og så vil træet på sigt kollapse. Og der er nok ingen, der ønsker sig at husets tag pludselig falder ned om ørerne. En behandling af borebiller, betyder, at biller og larver dør. Men der er ingen udvej end at bruge et effektivt middel mod borebiller, hvis man er udsat for borebilleangreb.